Aa en Maas

Brabantse Delta

Rivierenland

De Dommel

×

Waarschuwing

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Kan de map niet aanmakenPath: /home/viw/public_html/cache/mod_jw_srfr/feeds
JFile: :lezen: Kan het bestand niet openen: /home/viw/public_html/cache/mod_jw_srfr/feeds/dommel_nl_rss_nieuws_rss_1639255b9f31509ae58f9cceb4ca57d0.cache
JFile: :lezen: Kan het bestand niet openen: /home/viw/public_html/cache/mod_jw_srfr/feeds/waterschaprivierenland_nl_rss_nieuws_rss_9c98c33673481352d664f006d0f6f1cd.cache
JFile: :lezen: Kan het bestand niet openen: /home/viw/public_html/cache/mod_jw_srfr/feeds/brabantsedelta_nl_rss_nieuws_rss_ae6874eab0086f25b092c919c5c2782d.cache
JFile: :lezen: Kan het bestand niet openen: /home/viw/public_html/cache/mod_jw_srfr/feeds/aaenmaas_nl_rss_nieuws_rss_d2b84ecf70301004131f99c892380b2e.cache
×

Bericht

Failed loading XML...

Nieuws van de Vereniging Industriewater

Nieuws van de Vereniging Industriewater

Voor het lezen van actuele nieuwsberichten van de Vereniging Industriewater, klikt u op de titels in "Meer Nieuws" aan de rechterzijde van dit scherm.

 

Nieuwsarchief

Nieuwsberichten 2018:

Kandidaten voor waterschapsbestuur gezocht

Nieuwsberichten 2017:

Berekening lozing afvalwater gaat veranderen

Strengere eisen meetprogramma winning menselijke comsumptie

Algemene Ledenvergadering op 24 november 2017

Zomersluiting secretariaat

Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2017

VIW bestaat 15 jaar!

Vooraankondiging voorjaarseditie Algemene Ledenvergadering

Lozen van afvalwater door bedrijven

Nieuwsberichten 2016:

Algemene Ledenvergadering op 18 november 2016

Zomersluiting secretariaat VIW

Voorjaarseditie Algemene Ledenvergadering op 27 mei 2016

Nieuwsberichten 2015:

Vereniging Industriewater wenst u

Nieuwe contactgegevens VIW

Algemene ledenvergadering 13 november 2015

Cursus 'Waterzuivering als bron voor grondstoffen en Energie'

Na 2020 alle grote vervuilde bodemlocaties veilig

Vakantiesluiting secretariaat VIW

Zienswijze VIW op Ontwerp Provinciaal Milieu en Waterplan 2016 - 2021

Ontwerp Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021

Algemene Ledenvergadering 12 juni 2015

Innovatie Water in Industrie Brabant

VIW dient zienswijze in op Ontwerp Waterbeheerplannen

Ontwerp Waterbeheerplannen 2016 - 2021 ter inzage

Vergaderdata 2015 vastgesteld

Nieuwsberichten 2014:

Vergaderdata 2015 vastgesteld

Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2014

Oproep: waterschapsbestuurders gezocht

Zomersluiting Secretariaat VIW

Zienswijze notitie Structuurvisie Schaliegas

Waterschapsbestuurders gezocht

Een goed functionerende bestuursvorm moet je niet veranderen

Heffingsplafond voor Belasting op Leidingwater blijft bestaan

Algemene Ledenvergadering 16 mei 2014

Dijkgraaf Lambert Verheijen genomineerd

Brabantse Waterdag

Rekentool Belasting op leidingwater

Ondergrondgegevens

Nieuwsberichten 2013:

Belasting op leidingwater wordt fors verhoogd

Brussel akkoord met verlenging kortingsregeling afvalwaterzuivering

Mars bouwt duurzame zuivering

€ 3 miljoen voor grondwaterbesparende technologiën

Jubileummedaille Waterschap De Dommel

Schaliegas: meer onderzoek nodig

Bereikbaarheid secretariaat VIW

Provincies stappen uit klankbordgroep schaliegasonderzoek

VION Boxtel ondertekent Intentieverklaring

Minister Schultz en waterketen juichen te vroeg over bereikte 'doelmatigheidswinst'

Nieuwe afhaakregeling voor afvalwater in zicht

Dijkgraaf Lambert Verheijen gastspreker bij ALV

Brabant Water ondertekent intentieverklaring Innovatie Water & Industrie Brabant

Onze bodem natst van Europa

Industrie luidt noodklok over gebrek aan zoetwater

Nieuwe Statencommissie Ecologie en Ruimte

Vergaderdata 2013 

Nieuwsberichten 2012:

Prettige feestdagen

Inspirerende bijeenkomt Intentieverklaring Biobased Brabant

VIW betrokken bij Structuurvisie Ondergrond

Eerste bijeenkomst Intentieverklaring Biobased Brabant

ALV met spreker Gedeputeerde Van den Hout

Biobased Brabant Fonds

Brabantse samenwerking op het gebied van de biobased economy

VIW-leden ondertekenen intentieverklaring

Sluit aan bij ikonderzoekwater.nl!

Aanhaak- en afhaakregeling

Secretariaat VIW drie weken gesloten

Het Brabantse water is een essentieel onderdeel van het vestigingsklimaat

Jubileumconferentie VIW groot succes

Interview voorzitter VIW in PUNT.BZW

Persbericht van de Fractie Bedrijven van waterschap De Dommel

VIW is 10 jaar!

Zienswijze op Structuurvisie Ondergrond

Conferentie Duurzaam watergebruik in Brabant

Structuurvisie Ondergrond

Reactie minister op gezamenlijke brief BZW en VIW

Toezeggingen minister Verhagen

Speciaal voor leden: themabijeenkomst

Brief aan Minister Verhagen

Verhoging provinciale grondwaterheffing

Provincie tegen opslag radioactief afval

Drinkwater uit het net: tarieven 2012

Nieuwsberichten 2011:

Persbericht van de Fractie Bedrijven van waterschap De Dommel

2 Nieuwe leden: FrieslandCampina Butter&Milkpowder en FrieslandCampina CPE

Nieuw lid: FrieslandCampina Rijkevoort

Nieuw lid: Van der Kroon Food products BV

Algemene Ledenvergadering 11 november aanstaande

Schaliegas: uitspraak rechtbank

Aquaindustry korting voor VIW-leden

Persbericht van de Fractie Bedrijven van waterschap De Dommel

Uitnodiging voor leden Vereniging Industriewater: Industrial Leaders Forum

Uitkomsten onderzoek opslag radioactief afval

Tilburgse bedrijven willen samen afvalwater zuiveren

Persbericht van de Fractie Bedrijven van waterschap De Dommel

Nieuw lid: Ecco Tannery Holland

Voorlopige V.E.-tarieven 2012

Secretariaat VIW in vakantieperiode gesloten

Uitzending VPRO Goudzoekers: Schaliegas

Persbericht van de Fractie Bedrijven van waterschap De Dommel

Stimulering afkoppelen hemelwater Aa en Maas

Persbericht van de Fractie Bedrijven van waterschap De Dommel

Schaliegas: eerst meer duidelijkheid

Subsidieregeling water Noord-Brabant

Inspraak op ontwerp Besluit bodemenergiesystemen

Afschaffen grondwaterbelasting

Persbericht van Fractie Bedrijven van waterschap De Dommel

Publicatie ontwerp Besluit bodemenergie

Algemene Ledenvergadering 20 mei 2011

Persbericht van Fractie Bedrijven van waterschap De Dommel

Brief aan Klankbordgroep WKO inzake bodemenergiesystemen

Waterschap De Dommel geeft publiek een kijkje achter de schermen

Nieuwsberichten 2010:

Workshop over opslag kernafval in grensstreek

Bescherming grondwaterwinning voor eerste bedrijven in Brabant

Brief aan Gedeputeerde Staten inzake plannen voor opslag kernafval in grensstreek

Algemene Ledenvergadering 12 november 2010

Nieuw lid: GNT Group