Het bestuur

De leden kiezen gezamenlijk het bestuur. De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:

-

-

Bestuurslid
Vertegenwoordigd door dhr. Alex van Rijn

Vertegenwoordigd door dhr. Alex van Rijn

Secretaris
Vertegenwoordigd door dhr. Marthijn Junggeburth

Vertegenwoordigd door dhr. Marthijn Junggeburth

Penningmeester
Vertegenwoordigd door dhr. Jos Peeters

Vertegenwoordigd door dhr. Jos Peeters

Bestuurslid
Vertegenwoordigd door dhr. Cees Mattheussens

Vertegenwoordigd door dhr. Cees Mattheussens

Bestuurslid
Vertegenwoordigd door dhr. Robert van der Meulen

Vertegenwoordigd door dhr. Robert van der Meulen

Bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door:

Monique Soeters-Hensgens

Ambtelijke secretaris

dhr. Dick Notenboom

Onbezoldigd adviseur

Standpunten van de vereniging

Haar standpunten met betrekking tot beschikbaarheid, betrouwbaarheid en efficiency van watergebruik heeft Vereniging Industriewater vastgelegd in de volgende position papers:

Doelstelling

De Vereniging Industriewater staat voor de duurzame beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief hoogwaardig (grond)water en efficiency van watergebruik in Noord-Brabant.

De Vereniging Industriewater vindt dat grondwateronttrekking die duurzaam en in evenwicht is met de regionale waterbalans niet onnodig moet worden belemmerd.

Bescherming van de grondwaterkwaliteit is van groot belang voor onze leden die grondwater voor consumptieve doeleinden gebruiken, zoals in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Maar ook voor onze leden in de procesindustrie is een hoogwaardige grondwaterkwaliteit essentieel. De toenemende drukte in de ondergrond leidt tot risico’s voor de grondwaterkwaliteit. Het is van groot belang dat industriële grondwaterwinningen voor menselijke consumptie worden beschermd. De Vereniging Industriewater zet zich in voor specifiek op industriële winningen toegesneden beschermingsbeleid in de provincie Noord-Brabant.

Na (her)gebruik wordt het proceswater door industriële bedrijven, meestal na een(voor)zuiveringsstap, geloosd op de riolering of op het oppervlaktewater. De Vereniging Industriewater zet zich in voor gematigde ontwikkeling van de tarieven voor rioolheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing binnen de provincie Noord-Brabant.

Met het oog hierop zijn onze hoofdaandachtspunten:

  • Belangenbehartiging richting overheden: provincie Noord-Brabant, Brabantse waterschappen en waterleidingbedrijf in Brabant
  • Vergaren van kennis: relevante ontwikkelingen met betrekking tot drink-, proces-, grond-, afvalwater, zuiveringstechnieken, wet- en regelgeving en normeringen
  • Uitwisseling van informatie tussen leden: onder andere door ledenbijeenkomsten en online spreekuren.

De Vereniging Industriewater houdt uw waterkosten laag:

  • Het grondwater kost nu 1,9 cent/m3. Zonder de inspanningen van de Vereniging Industriewater zou het grondwater inmiddels 21 cent/m3 kosten door verhoging van de provinciale grondwaterheffing (die men voor andere doeleinden zou aanwenden dan voor versterking van het grondwatersysteem).
  • De laagste afvalwatertarieven van Nederland, mede door het aansporen van ‘onze’ bedrijfsvertegenwoordigers in de waterschapsbesturen.
  • BrabantWater heeft nagenoeg het monopolie over de drinkwaterlevering, waardoor u als individueel bedrijf geen invloed heeft op de prijs. Via de Vereniging Industriewater heeft u een sterkere lobby richting de eigenaar van BrabantWater.
  • De landbouwlobby en natuur-/milieulobby is in Brabant sterk en met veel financiële middelen; dit vraagt om een sterk geluid vanuit de industrie. De Vereniging Industriewater heeft de inhoudelijk kennis om te fungeren als ‘waakhond’ voor de waterbelangen van de industrie. VNO-NCW Brabant Zeeland behartigt de algemene belangen van de industrie en helpt bij de lobby van de Vereniging Industriewater.”

Lid worden?

Heeft uw bedrijf belang bij het beheer van industriewater, aarzel dan niet om lid te worden van de Vereniging Industriewater. Aanmelden gaat snel en eenvoudig.