De VIW is partner van het Belgisch Nederlandse Interreg project F2AGRI, ‘effluent to agriculture’.

Dankzij F2AGRI – effluent to agriculture – zal gezuiverd afvalwater worden hergebruikt voor irrigatie in de landbouw. Dit zal de landbouw veerkrachtiger maken tegen klimaatverandering. Er zal grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling zijn rond de waterverdeelstrategie, het effect op de plant, bodem en grondwater en de rapportage naar de overheid. Concreet zal respectievelijk in Nederland 1,5 miljoen m3 effluent van bierbrouwerij Bavaria (tevens VIW-lid) en in Vlaanderen 100.000 m3 effluent van het groenteverwerkend bedrijf Ardo ter beschikking komen voor de agrarische sector. Door dit nuttig aan te wenden, wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van verdroging die ontstaat ten gevolge van de klimaatverandering.

Het project F2AGRI – effluent to agriculture – wordt gesubsidieerd door Interreg Vlaanderen-Nederland.

Klik hier voor meer informatie over F2AGRI – effluent to agriculture.

Meer nieuws over waterinnovaties

F2AGRI

Innovatieve technieken