Data ledenbijeenkomsten in 2022

januari 2022

In 2022 zijn de ledenbijeenkomsten gepland op donderdagmiddag 19 mei en donderdagmiddag 24 november. Zet deze data alvast in uw agenda!

We gaan er van uit dat deze bijeenkomsten weer fysiek kunnen plaatsvinden. Mocht het echter niet mogelijk zijn (vanwege maatregelen i.v.m. COVID-19 epidemie) de bijeenkomst(en) fysiek te laten plaatsvinden, dan wordt op dezelfde data deze online georganiseerd.

Voor de ledenbijeenkomst op 24 november 2022 wordt ook het netwerk van de VIW uitgenodigd.