Waterschapsbelastingen klaar voor de toekomst – Bijlagenboek, CAB, 2017 (consultatieversie, december 2017)

Aanpassing belastingstelsel waterschappen – Denkrichtingen voor een nieuw belastingstelstel, april 2017

Artikel Brabants Dagblad, 13 juni 2013: “Tarief Brabantse Delta stijgt komende jaren met 5 procent”