Waterschapsbelastingen klaar voor de toekomst – Bijlagenboek, CAB, 2017 (consultatieversie, december 2017)