Waterschapsbelastingen klaar voor de toekomst, CAB, 2017 (consultatieversie, december 2017)