Memo Watervergunning industriële grondwaterwinning-2, Banning Advocaten, april 2016

Position Paper Grondwaterwinning voor menselijke consumptie, VIW, 10 februari 2015

Artikel ‘Er is genoeg ruimte voor uitbreiding grondwateronttrekkingen door industrie in Brabant’, VIW, juni 2014

Position Paper Grondwatervoorraad, VIW, 7 januari 2014

Memo Watervergunning industriële grondwaterwinning, Banning Advocaten, juli 2013

Artikel Brabants Dagblad, 23 februari 2013: “Onze bodem is het natst van Europa”

Presentatie BZW: De industrie in Brabant en drinkwater – nu en in de toekomst

Waardecreatie met Water, multi-input multi-output analyse van water in Noord-Brabant

Advies industriële grondwateronttrekkingen Noord-Brabant