Position Paper Grondwaterwinning voor menselijke consumptie, VIW, 10 februari 2015

Artikel ‘Er is genoeg ruimte voor uitbreiding grondwateronttrekkingen door industrie in Brabant’, VIW, juni 2014

Position Paper Grondwatervoorraad, VIW, 7 januari 2014

Memo Watervergunning industriële grondwaterwinning, Banning Advocaten, juli 2013

Artikel Brabants Dagblad, 23 februari 2013: “Onze bodem is het natst van Europa”

Presentatie BZW: De industrie in Brabant en drinkwater – nu en in de toekomst

Waardecreatie met Water, multi-input multi-output analyse van water in Noord-Brabant

Advies industriële grondwateronttrekkingen Noord-Brabant

Het economisch belang van grondwater Brabant en Limburg