Artikel ‘Er is genoeg ruimte voor uitbreiding grondwateronttrekkingen door industrie in Brabant’, VIW, juni 2014