Position Paper Grondwaterwinning voor menselijke consumptie, VIW, 10 februari 2015