Locatie bijeenkomst VIW

Bijlage 3 – Voorstel van bestuur ‘Op naar een duurzame waterketen’

Bijlage 2-c – Cijfervergelijking 2018

Bijlage 2-b – Jaarrekening 2018

Bijlage 2-a – Kascommissie controle jaarrekening 2018

Bijlage 1 – Concept-verslag ALV 9 november 2018

Programma – agenda

Gecorrigeerde Cijfervergelijking 2018 (ter vervanging van ‘bijlage 2-c’)

Gecorrigeerde jaarrekening 2018 (ter vervanging van ‘bijlage 2-b’)

Vastgesteld verslag ALV 9 november 2019