Bijlage 3 – Voorstel van bestuur ‘Op naar een duurzame waterketen’