Gecorrigeerde Cijfervergelijking 2018 (ter vervanging van ‘bijlage 2-c’)