Zienswijze provincie Noord-Brabant inzake concept notitie Structuurvisie Schaliegas, mede namens VIW, juli 2014

Position Paper Schaliegas, VIW, 7 januari 2014

Artikel Trouw, 29 augustus 2013: “Schaliegasrapport is onwetenschappelijk”

Artikel Brabants Dagblad, 28 augustus 2013: “Brabant gaat boren schaliegas verbieden”

Brief provincie Noord-Brabant, 24 juni 2013: opzegging deelname klangbordgroep schalie- en steenkoolgasonderzoek