Zienswijze provincie Noord-Brabant inzake concept notitie Structuurvisie Schaliegas, mede namens VIW, juli 2014