Artikel Trouw, 29 augustus 2013: “Schaliegasrapport is onwetenschappelijk”