Brief Minister naar Tweede Kamer inzake Structuurvisie Ondergrond, maart 2013

Juridisch advies bescherming industriele grondwaterwinningen in relatie tot ontwerpwijziging-PMV

Verantwoording wijzigingen IPO-modelverordening grondwaterbeschermingsgebieden

IPO-modelverordening concepttekst 7e tranche

IPO-modelverordening concept toelichting 7e tranche