Juridisch advies bescherming industriele grondwaterwinningen in relatie tot ontwerpwijziging-PMV