Conceptverslag Bijeenkomst/ALV 13 november 2020 (ter vaststelling tijdens eerstvolgende ALV)