Bijlage 3 – Voordracht tot herbenoeming bestuurslid