Bijlage 2 – Voorstel Begroting 2021 VIW

Bijlage 1a – Concept-verslag ALV 15 november 2019 en Bijlage 1b – Deelnemerslijst ALV 15 november 2019

Programma / agenda van de Algemene Ledenvergadering 13 november 2020

Presentatie Risico’s bodemenergie, Provincie Noord-Brabant

Presentatie De Waterfabriek, Ws Aa en Maas en Brabant Water

Presentatie netwerkbijeenkomst (exclusief presentatie sprekers)

Presentatie bestuur ALV (besloten deel)

Conceptverslag Bijeenkomst/ALV 13 november 2020 (ter vaststelling tijdens eerstvolgende ALV)