Bijlage 1a – Concept-verslag ALV 17 mei 2019 en Bijlage 1b – Deelnemerslijst ALV 17 mei 2019

Programma / agenda

Conceptverslag Ledenbijeenkomst/ALV 15 november 2019 (ter vaststelling tijdens eerstvolgende ALV) en Bijlage (deelnemerslijst)