Conceptverslag Ledenbijeenkomst/ALV 15 november 2019 (ter vaststelling tijdens eerstvolgende ALV) en Bijlage (deelnemerslijst)