Tussentijdse rapportage ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water

Brief Minister I&M aan Tweede Kamer, 2 juni 2014, Waterkwaliteit

Persbericht RIWA Maas september 2014

RIWA nieuwsbrief 10 – Jaarrapporten waterkwaliteit 2013

Brief Minister I&M aan Tweede Kamer, 20 juni 2013, Waterkwaliteit

Industriële grondwaterwinningen en de Kaderrichtlijn Water

Financiële gevolgen KRW voor industrie NB

Kosten KRW voor industrie

KRW richtlijn 2000/60/EC

Dochterrichlijn KRW Prioritaire Stoffen richtlijn 2006/398/EC