Behoeftedekking Nederlandse drinkwatervoorziening in 2015 – 2040, RIVM-rapport 2014

Een aanzet voor de begrenzing van Nationale Grondwater Reserves, Deltares, 2014