Artikel ‘Voldoende grondwater voor de drinkwatervoorziening in 2014?’, augustus 2015