Artikel Brabants Dagblad, 6 september 2013: ‘Industrie wil heffing op water niet’

Schaf grondwaterbelasting af

Groundwatertax 2008

Bestedingsdoeleinden grondwaterheffing provincie Noord-Brabant, Toetsing aan wettelijk kader