Presentatie bestuur VIW compleet

Kascommissie en jaarrekening 2022

Kosten 2021 en 2022

VIW Jaarverslag 2022

bijlage 1_conceptverslag

Vergaderdata 2023