Postition Paper Geothermie, VIW, 26 januari 2018

Position Paper Bodemenergiesystemen, VIW, 20 september 2016

Besluit Bodemenergie (definitief), gepubliceerd 25 maart 2013

Artikel Brabants Dagblad: “Aardwarmte op de politieke agenda”

Gezamenlijke brief VEMW en VIW naar ministerie I&M

Hoofdlijnen Besluit bodemenergie

Besluit bodemenergie (ontwerp), publicatiedatum 5 april 2011

Uitgaande brief aan Klankbordgroep WKO, 14-02-2011, inzake besluit bodemenergiesystemen