Gezamenlijke brief VEMW en VIW naar ministerie I&M