Presentatie Desireé Rijnders – Provicie NB, Terugkoppeling i.h.k.v. het grondwaterbeleid