Lid worden van de Vereniging Industriewater?

Meld u snel aan via onderstaand inschrijfformulier!

  Zakelijk adres

  Staffeling contributie 2024 (excl. BTW)

  Watergebruik 2023/ Contributie per jaar *

  Bedrijven met meerdere vestigingen, betalen per vestiging de verschuldigde contributie tot een totaal maximum van € 8.399,11 (excl. BTW) per jaar voor het gehele bedrijf.

  Het infiltreren van grondwater in het kader van een warmte/koude-opslag geeft geen recht op een lagere staffeling.

  De contributie wordt aangewend voor de algemene activiteiten van de Vereniging, alsmede voor uit te voeren kleinere projecten. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, die moet worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Voor grotere projecten zal aanvullende financiering gezocht moeten worden, waarbij gedacht wordt aan overheidssubsidies of extra bijdragen van de - aan het project deelnemende – bedrijven. Tijdens de ALV van 2 november 2023 is besloten tot een contributieverhoging van 4%. Deze verhoging is in bovengenoemde bedragen verrekend.

  Na ontvangst van dit formulier sturen wij u een factuur en ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord voor het inloggen op onze website.

  Voordelen van het lidmaatschap

  ALS U:

  • zelf wilt blijven beschikken over eigen grondwater,
  • niet gedwongen wilt worden om water in te kopen bij een drinkwaterbedrijf (inkoop leidingwater is minimaal factor 10 duurder dan winning eigen grondwater),
  • de regie wilt behouden over één van uw belangrijkste grondstoffen,
  • de controle wilt behouden over de prijs van uw grondwater,
  • de kosten voor uw afvalwater laag wilt houden,

  WORD NU LID VAN DE VERENIGING INDUSTRIEWATER!