Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Het belang

De Vereniging Industriewater behartigt de belangen van haar leden en bundelt kennis over ontwikkelingen op het vlak van
drink-, proces- en grondwater . De leden zijn bedrijven en instellingen in Noord-Brabant die zelf grond-water oppompen, die water betrekken van een waterleiding-bedrijf, oppervlaktewater gebruiken, of afvalwater lozen.

De Vereniging Industriewater in vogelvlucht

De Vereniging Industriewater is de belangenbehartiger van bedrijven en instellingen in Noord-Brabant die zelf grondwater oppompen, die water betrekken van een waterleidingbedrijf, oppervlaktewater gebruiken, of afvalwater lozen.

De Vereniging Industriewater richt zich met deze belangenbehartiging op de overheden (met name provincie en waterschappen), bundelt kennis over ontwikkelingen op het vlak van drink-, proces- en grondwater en houdt zich bezig met informatie-uitwisseling tussen haar leden.
De activiteiten hebben betrekking op de hele waterketen: inkopen, innemen, behandelen, hergebruiken en lozen.

De Vereniging Industriewater, die in januari 2002 werd opgericht, heeft zo'n tachtig procent van alle bedrijven die grondwater gebruiken op dit moment als lid. Daaronder bevinden zich hele grote ondernemingen, zoals Heineken, Bavaria, Coca-Cola, FrieslandCampina, FUJIFILM en Cosun, maar ook veel kleine en middelgrote bedrijven, zoals Mattheussens-Wido, Wendel en Van der Kroon. Bij al deze bedrijven speelt water een hoofdrol, als grondstof of als hulpstof in het productieproces.

Zie ook onze brochure Winst uit water.

Lid worden?

Heeft uw bedrijf belang bij het beheer van industriewater, aarzel dan niet om lid te worden van de Vereniging Industriewater. Aanmelden gaat snel en eenvoudig. aanmelden