Conceptverslag Bijeenkomst en ALV op 17 mei 2019 (ter vaststelling tijdens ALV op 15 november 2019) en Aftekenlijst deelnemers