Memo ‘Lozen van afvalwater door bedrijven’, februari 2017

Waterschapsbestuurders categorie Bedrijven, per maart 2015

Position Paper Verzelfstandig het Communaal Zuiveringsbeheer, VIW, 14 januari 2014

Artikel Punt.BZW nr. 4, 2014 – “VIW: ‘Een goed funtionerende bestuursvorm moet je niet veranderen'”

Position Paper Bedrijfsvertegenwoording in het Waterschapsbestuur, VIW, 13 februari 2015

Toezendbrief en circulaire antie-afhaakregeling DB waterschappen, Ministerie IenM, november 2013

Basisdocument voor strategie afvalwater

Kostenontwikkeling gemeentelijke rioleringslasten

Strategisch advies communaal zuiveringsbeheer