Kabinetsreactie evaluatie Deltawet, brief aan Tweede Kamer 1 juli 2016

Rapport evaluatie Deltawet juni 2016

Nieuwsbrief Deltaprogramma Hoge Zandgronden juli 2014

Artikel Brabants Dagblad 8 mei 2013: “De dijk moet weer sterker”