ALV

Vergaderdata 2023

Bijeenkomst / ALV 13-11-2020:

Bijeenkomst / ALV 15-11-2019

Bijeenkomst (tevens ALV) 17 mei 2019

Mocht u stukken willen inzien van voor 2019, neem dan contact met ons op!