• Contributie regeling
  Vereniging Industriewater 2021

Contributieregeling 2023

Om de belangen van de leden van de Vereniging goed te kunnen behartigen wordt contributie geheven. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het belang dat het aangesloten bedrijf heeft. Het uitgangspunt bij bedrijven die grondwater onttrekken is de vergunde grondwateronttrekking. Bij bedrijven die leidingwater en/of oppervlaktewater gebruiken is het actuele watergebruik in het voorgaande jaar het uitgangspunt van de contributieheffing.

Wanneer bedrijven over meer dan 2 jaar minder onttrekken dan de vergunde hoeveelheid, kan het bestuur op verzoek van het bedrijf de contributie aanpassen op basis van de actuele hoeveelheid. Het infiltreren van grondwater in het kader van een warmte/koude-opslag geeft geen recht op een lagere staffeling.

 • Staffel contributie 2023
 • Watergebruik in 2022*
 • 0 tot 100.000 m3
 • vanaf 100.000 tot 500.000 m3
 • vanaf 500.000 tot 1.000.000 m3
 • vanaf 1.000.000 m3
 • Contributie per jaar
 • (exclusief BTW)
 • € 378,95
 • € 1.385,86
 • € 2.736,54
 • € 5.500,14
 • Contributie per jaar
 • (inclusief 21% BTW)
 • € 458,53
 • € 1.676,89
 • € 3.311,21
 • € 6.655,17

* Vergunde onttrekking grondwater, leidingwater-en oppervlaktewatergebruik

Bedrijven met meerdere vestigingen, betalen per vestiging de verschuldigde contributie tot een totaal maximum van € 8.076,07 (excl. BTW) per jaar voor het gehele bedrijf.

De contributie wordt aangewend voor de algemene activiteiten van de Vereniging, alsmede voor uit te voeren kleinere projecten. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, die moet worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.

Voor grotere projecten zal aanvullende financiering gezocht moeten worden, waarbij gedacht wordt aan overheidssubsidies of extra bijdragen van de -aan het project deelnemende –bedrijven. Tijdens de ALV van 24 november 2022 is besloten tot een contributieverhoging van 6,5%.

Deze verhoging is in bovengenoemde bedragen verrekend.

Lid worden?

Heeft uw bedrijf belang bij het beheer van industriewater, aarzel dan niet om lid te worden van de Vereniging Industriewater. Aanmelden gaat snel en eenvoudig.