Afvalwaterzuivering met algen

Afvalwater zuiveren en meteen het broeikasprobleem aanpakken. Het toepassen van algen als afvalzuiveringstechnologie lijkt potentie te hebben. Momenteel lopen er in het land verschillende projecten, onder andere bij waterschap Aa en Maa, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de toepassing van algen. De VIW volgt deze ontwikkeling.

Wilt u meer hierover weten, dan zijn de volgende publicaties interessant:

– Effluentpolishing met algentechnologie (STOWA-rapportage), zie stowa

– Oilgae Guide to Algae-based Wastewater Treatment, zie oilgae.