Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Waterschappen

De vertegenwoordigers voor bedrijven en contactgegevens van:

 

Aa en Maas

Brabantse Delta

De Dommel

Rivierenland

 

Brabantse waterschappen

onderverdelinggebiedbrabantsewaterschappen

Bestuur van de Waterschappen

Ieder waterschap wordt bestuurd door een democratisch gekozen bestuur. Aan het hoofd van het waterschap staat de dijkgraaf/watergraaf. Het bestuur van het waterschap bestaat uit een algemeen bestuur van 30 leden en een dagelijks bestuur bestaande uit de dijkgraaf/watergraaf en (maximaal) zes heemraden.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het beleid van het waterschap en neemt daarover besluiten tijdens reguliere vergaderingen. Deze reguliere vergaderingen vinden gemiddeld vier keer per jaar plaats en zijn openbaar. Daarnaast komt het bestuur vier keer per jaar bij elkaar voor een informatieve bijeenkomst.

De jaarlijkse begroting, investeringen, vaststellen van verordeningen en beslissingen over de uitvoering van nieuwe projecten zijn onderwerpen voor het algemeen bestuur. Tijdens informatieve vergaderingen laat het bestuur zich informeren over belangrijke ontwikkelingen. Besluiten worden dan niet genomen.

Het algemeen bestuur wordt voor vier jaar gekozen en bestaat uit 30 zetels. Deze zetels zijn verdeel over verschillende belangencategorieën, namelijk ‘Ingezetenen’, ‘Ongebouwd (grondeigenaren niet zijnde natuurterreinen)’, ‘Natuurterreinen’ en ‘Bedrijven’.

Alleen voor de categorie Ingezetenen zijn er waterschapsverkiezingen, waar partijen met kandidaten aan mee doen. De overige zetels zijn zogenaamde geborgde zetels. De agrariërs worden vertegenwoordigd in de categorie ‘Ongebouwd’, de natuurbeheerders in de categorie ‘Natuurterreinen’ en het bedrijfsleven in de categorie ‘Bedrijven’.

De leden van het algemeen bestuur worden voor vier jaar gekozen. Het huidige bestuur is in maart 2015 gekozen.

Dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur kiest uit hun midden het dagelijks bestuur (maximaal 6 leden). Deze leden vormen samen met de dijkgraaf/watergraaf het dagelijks bestuur van het waterschap. Het dagelijks bestuur vergadert elke twee weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar

Dijkgraaf / watergraaf

De functie van dijkgraaf/watergraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. Samen met het algemeen bestuur (vergelijkbaar met de gemeenteraad) is de dijkgraaf/watergraaf verantwoordelijk voor het beleid van het waterschap.

De dijkgraaf/watergraaf is voorzitter van het algemeen- en het dagelijks bestuur. Hij wordt bij koninklijk besluit voor zes jaar benoemd

De dijkgraaf/watergraaf heeft naast het voorzitterschap als onafhankelijk bestuurder ook eigen bevoegdheden. Zo is hij bevoegd tot het zelfstandig nemen van besluiten in spoedeisende situaties. Daarnaast vertegenwoordigt de dijkgraaf/watergraaf het waterschap.

De Commissies

Er zijn commissies, die het dagelijks bestuur adviseren over de voorstellen die het dagelijks bestuur het algemeen bestuur voorlegt. De commissies vergaderen circa vier keer per jaar. Deze vergaderingen zijn ook openbaar

Relatie bestuur en waterschap

Het algemeen bestuur bepaalt het beleid en neemt beslissingen. De ambtenaren van het waterschap ondersteunen het bestuur, bereiden het beleid voor en voeren uiteindelijk het vastgestelde beleid uit. Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de secretaris-directeur van het waterschap. De secretaris-directeur maakt geen deel uit van het bestuur, maar is de eerste adviseur van het bestuur en tevens voorzitter van de directieraad.

Samenstelling Fractie Bedrijven binnen algemeen bestuur

Per maart 2015 is de samenstelling van de fractie (categorie) Bedrijven in de verschillende Brabantse waterschappen als volgt:

Waterschap Aa en Maas

 

 

 

 

Paul (P.H.L.M.) Gijsen

ab paul gijsen

 

email:<Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

 

 

 

Constant (C.C.F.M.) van den Thillart

 

ab constant van den thillart

 

 

email:<Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

 

 

 

Paul (P.M.) van der Krabbe

 

ab paul van der krabben

 

 

email:<Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

 

Terug naar boven

Waterschap Brabantse Delta

 

 

 

 

Hans (J.J.) Kocx

hans kocx

email:<Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

 

 

Frank (F.C.J.) van Noord

 

frank van noord

 

email:<Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

 

 

Theo (Th.J.J.M.) Schots

 

theo schots

 

 

email:<Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Terug naar boven

Waterschap De Dommel

 

 

 

 

 

Peter (P.M.L.) Tijssen

 

tijssenpml 001defgweb

 

email:<Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

 

 

Nan (J.) Zevenhek

 

sevenhekj 004defgweb

 

email:<Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

 

Terug naar boven

Waterschap Rivierenland

 

 

 

 

Fré (F.C.) Vorselman

fre vorselman

email:<Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

 

 

Frank (F.J.M.) Harbers

 

frank harbers

 

email:<Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Bas (B.) de Peuter

 

bas de peuter

 

email:<Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Terug naar boven