Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Voorlopige VE-tarieven 2012

8 juli 2011

Rond deze tijd wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de diverse Brabantse waterschappen de Voorjaarsnota behandeld. In deze Voorjaarsnota wordt het tarief voor zuiverings-/verontreinigingsheffing in 2012 voorgesteld. De VIW heeft de voorlopige tarieven op een rij gezet.

Hier vindt u het overzicht van de voorlopige tarieven.