Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Inspraak op het ontwerp Besluit bodemenergiesystemen

19 april 2011

Vandaag is in een gezamenlijke brief de zienswijze van de Vereniging Energie Milieu en Water en de Vereniging Industriewater gestuurd aan het ministerie van Infrastructuur & Milieu, betreffende het ontwerp van het Besluit Bodemenergiesystemen. 

Hier vindt u de brief.