Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Publicatie van het ontwerp Besluit bodemenergie

8 april 2011

Op dinsdag 5 april 2011 is het ontwerp Besluit bodemkwaliteit, ook wel Besluit bodemenergie genoemd, gepubliceerd. Een ieder is de komende vier weken in de gelegenheid om in te spreken op dit besluit. De publicatie van het ontwerp besluit is te vinden op de pagina 'Voor leden', bij 'documentatie', onder 'Dossier Bodemenergie'.