Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Algemene Ledenvergadering 20 mei 2011

28 maart 2011

Vandaag zijn alle leden per brief uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van 20 mei

2011. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de Kapel op Landgoed “Bouvigne” in Breda.

De thema's die tijdens deze Algemene Ledenvergadering op de agenda staan zijn

zuiveringsbeheer en grondwaterkwaliteit.