Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Persbericht van Fractie Bedrijven van Waterschap De Dommel

25 februari 2011

Persbericht van de Fractie Bedrijven van Waterschap De Dommel

"Wij willen beter communiceren met onze achterban"

De fractie Bedrijven van het Algemeen Bestuur (AB) van Waterschap De Dommel wil haar achterban beter informeren over de werkzaamheden van het Waterschap en besluiten die van belang zijn voor het bedrijfsleven. 
Hier vindt u het persbericht.