Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Afvalwaterzuivering met algen

Afvalwater zuiveren en meteen het broeikasprobleem aanpakken. Het toepassen van algen als afvalzuiveringstechnologie lijkt potentie te hebben. Momenteel lopen er in het land verschillende projecten, onder andere bij waterschap Aa en Maa, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de toepassing van algen. De VIW volgt deze ontwikkeling.

Wilt u meer hierover weten, dan zijn de volgende publicaties interessant:

- Effluentpolishing met algentechnologie (STOWA-rapportage), zie stowa

- Oilgae Guide to Algae-based Wastewater Treatment, zie oilgae.

 

Klik hier om terug te gaan naar 'Innovatieve technieken'.