Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Workshop over opslag kernafval in grensstreek

17 december 2010

Op woensdag 8 december jl. was de Vereniging Industriewater vertegenwoordigd bij de Workshop "Lange termijn beheer radioactief afval in NL en België". Verder waren onder andere de provincie Noord-Brabant, Brabant Water, waterschap De Dommel en NIRAS vertegenwoordigd. Deze workshop stond in het teken van informatie-uitwisseling. Dit naar aanleiding van de Belgische plannen om radioactief afval op te slaan in de ondergrond. Een kort verslag van deze workshop is te vinden onder "documentatie" op de pagina "Voor leden".