Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Data ledenbijeenkomsten in 2021

18 december 2020

In 2021 zijn de ledenbijeenkomsten gepland op vrijdagmiddag 23 april en vrijdagmiddag 5 november. Zet deze data alvast in uw agenda!

We gaan er van uit dat deze bijeenkomsten weer fysiek kunnen plaatsvinden. Mocht het echter niet mogelijk zijn (vanwege maatregelen i.v.m. COVID-19 epidemie) de bijeenkomst(en) fysiek te laten plaatsvinden, dan wordt op dezelfde data deze online georganiseerd.

Voor de ledenbijeenkomst op 23 april 2021 wordt ook het netwerk van de VIW uitgenodigd.