Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Algemene Ledenvergadering op 24 november 2017

24 oktober 2017

Op vrijdagochtend 24 november 2017 vindt de najaarsseditiie van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Industriewater plaats. Leden en genodigden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Het programma van deze vergadering ziet er als volgt uit:

 Ontvangst vanaf 8.30 uur
9.00u Opening 
9.05u Verenigingszaken: onder andere vaststellen begroting 
9.20u Aanpassing belastingstelsel - nieuwe zuiveringsheffing (on)gunstig?
10.00u Ruimtelijke adaptatie - wat moeten we hiermaa als bedrijven?
10.40u pauze
11.10u 'Opkomende stoffen' in relatie tot onze watervoorziening
11.50u Draaagkrachtstudie watersysteem Noord-Brabant - resultaten en vervolg
12.30u Rondvraag en sluiting
Lunch (tot circa 13.15u)

De vergaderstukken voor deze Algemene Ledenvergadering zijn binnenkort te vinden op het besloten gedeelte van deze website ("Voor leden", onder "ALV").