Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2017

24 juli 2017

De voorjaarseditie van de Algemene Ledenvergadering, voor leden en genodigden van de Vereniging Industriewater, heeft plaatsgevonden op 6 juni jongstleden. Het was weer een plezierige bijeenkomst met veel ruimte voor onderling contact en diverse interessante presentaties. 

Uiteraard werd tijdens deze bijeenkomst even stilgestaan bij het in april bereikte 15-jarig jubileum van onze vereniging. Naast de verenigingszaken (zoals vaststelling jaarrekening 2016 en herbenoeming van bestuursleden) en de ontwikkelingen op watergebied, werden de volgende lezingen gegeven:

- Pitch van de innovatiemanagers Brabantse waterschappen - met welke innovaties zijn zij binnen hun eigen waterschap bezig, sprekers: de heer Stefan Weijers (De Dommel), de heer Ferdinand Kiestra (Aa en Maas), mevrouw Etteke Wypkema (Brabantse Delta) en de heer Hielke van der Spoel (Rivierenland)

- Een VIW-lid aan het woord - doelstelling, problematiek en/of uitdaging op watergebied. spreker: de heer Cees Mattheussens (Mattheeussens-Wido BV)

- Grondwaterbeleid Brabant - stand van zaken afwegingskader, spreker: mevrouw Desiree Rijnders (provincie Noord-Brabant)

- WKO-tool - wat is het en hoe daar mee om te gaan, spreker: mevrouw Marette Zwamborn (KWA Bedrijfsadviseurs)

- Circulair watergebruik, spreker: de heer Marthijn Junggeburth (Bavaria)

- Beïnvloedbaarheid van het grondwatersysteem, spreker: Ruud Bartolomeus (KWR Watercycle Research Institute). 

De presentaties en vergaderstukken zijn te vinden op het besloten gedeelte van deze website ("Voor leden", onder "ALV").